Termékek Menü

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Boros és Fiai Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a shop.borosesfiai.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a shop.borosesfiai.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai:

Név: Boros és Fiai Kft.

Székhely és levelezési cím: 5100 Jászberény, Jásztelki út 62.

Ügyfélszolgálat: 5100 Jászberény, Jásztelki út 62.

Telefonszáma: +36 57 410 200

Faxszáma: +36 57 410 200

Cégjegyzékszám: 16-09-004943

Bejegyző bíróság megnevezése: Szolnoki Törvényszék, mint cégbíróság

Adószám: 11505042-2-16

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11745035-21000823-00000000

1. A felek közötti szerződés létrejötte:

1.1. A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett shop.borosesfiai.hu oldalon található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből, illetve az adatbázisban szereplő esetleges elírásokból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A Szolgáltató megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

1.2. Ügyfél megrendelése csak akkor lép életbe, ha a Szolgáltatótól az online megrendeléséről automata visszaigazoló e-mailt kap az Ügyfél által megadott e-mail címre. Amennyiben Ügyfél nem kapott ilyen visszaigazoló e-mailt, akkor valószínűleg nem lett befejezve a rendelés, vagy valamilyen technikai hiba történt.

1.3. A szerződés nyelve: magyar.

2. Fizetési feltételek:

2.1.1. A Szolgáltató a megrendelés ellenértékének kifizetésére 3 fizetési módot ajánl fel az Ügyfélnek.

2.1.2 Fizetés banki átutalással – Bruttó 10.000 Ft feletti megrendelés esetén (szállítási díj nélkül) a Szolgáltató előreutalásos számlát állít ki az Ügyfél részére, ha a megrendelés során ezt az opciót jelöli. A Szolgáltató a megrendelés napján vagy legkésőbb az azt követő 1-2 munkanapon elküldi az Ügyfélnek e-mail-ben a díjbekérőt. A díjbekérő tartalmazza az Ügyfél weboldalon megadott számlázási adatait, a rendelés végösszegét, valamint az előreutaláshoz szükséges banki adatokat is.

2.1.3. Fizetés utánvéttel – Fizetés házhozszállítás esetén a megbízott futárnak készpénzben.

2.1.4. Fizetés személyes átvétel esetén a Szolgáltató telephelyén készpénzben vagy bankkártyával.

2.2. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás  ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék  közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg a  rendszer hibája miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra (kivételt képezhetnek ez alól az  akciók keretében meghirdetett promóciós termékek), akkor a Szolgáltató nem köteles a  terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,  amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlástól.

2.3. Az árváltoztatás jogát a megrendelés feldolgozásáig fenntartjuk.

3. Szállítási feltételek

3.1. Belföldi házhozszállítás

A Szolgáltató által forgalmazott, raktáron lévő termékek futárral történő házhoz szállítási határidejét és díját a webshop-on közzétett Vásárlási feltételek menüpont határozza meg. A házhoz szállítást Magyarország területén a TRANS-O-FLEX szállítmányozó cég végzi. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja a szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri a webshop-on mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre, kivéve ha a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség a rendelések összevonására. A már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja, mely a webshop-on  való aktiválással egyidejűleg lép hatályba. A szállítás díj módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.2. Személyes átvétel

A megrendelt terméket az Ügyfél előzetes jelzése alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: 5100 Jászberény, Jásztelki út 62. szám alatt ügyfélszolgálati időben.

3.3 Szállítással kapcsolatos káresemények

Amennyiben a futár láthatóan sérült (szakadt, behorpadt, stb) csomagot szállított le, ezt mielőbb jelenteni kell a következők szerint:

1.) Átvételkor: a futártól kérni kell jegyzőkönyv felvételét, majd fotót készíteni a sérült csomagról. Ezt követően jelezni kell a káreseményt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehetőleg még aznap, de legkésőbb a következő munkanapon.
2.) Ha a sérülést Ügyfél az átvételt követően később vette észre és a csomag tartalma károsodott, de már nem tud jegyzőkönyvet felvenni a futárral, akkor az átvétel időpontjától számított 3 naptári nap áll rendelkezésre, hogy jelentsék a problémát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Amennyiben Ügyfél 3 naptári napnál később jelenti, akkor kártérítési igény nem érvényesíthető.

4. Elállás jog 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet alapján

4.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

4.2. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

4.3. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak és az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. Ilyen termékek például a külön a Fogyasztó igénye alapján megrendelt kapcsoló, dugalj, stb., amit eredetileg a webáruház nem tartalmazott.

5. Elállási jog gyakorlásának menete

5.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával szeretne élni, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, faxon vagy e-mailen) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ennek a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Megrendelő nevét, címét, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát; valamint tartalmaznia kell a Megrendelés számát és időpontját, a termék megnevezését, a megrendelés átvételének időpontját.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

5.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

5.3. A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

5.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

5.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy faxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató telephelye rendelkezésére áll. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

5.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

5.8. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

5.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

5.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6. Jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet az Ügyfél, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költségét az Ügyfélre terheli.

7. Adatvédelem

Az Ügyfél webshopon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a webshopon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

8. Szerzői jogok

A Szolgáltató tulajdona alatt álló shop.borosesfiai.hu felületein megjelenő írásos és képi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen részleges vagy egész képi, írásos vagy stílusbeli másolás csak a szerző írásos engedélye után lehetséges!